R2PłatnikSBO

08.04.2008

to kompletny i w pełni funkcjonalny system płacowo-kadrowy zintegrowany z systemem SAP Business One. System jest podstawowym narzędziem pracy w dziale kadr i w dziale rachuby płac. Jest on również bardzo pomocny w organizacji pracy dyrektora personalnego do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.

System pracuje na bazie danych Microsoft SQL Server 2000/2005 lub IBM DB2 i charakteryzuje się szybką i stabilną pracą sieciową oraz wysokim zabezpieczeniem bazy danych.

System zalecany przez SAP dla użytkowników SAP Business One.


powiększenie płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
ewidencja pracowników

 • ewidencja pracowników z podziałem na grupy
  1. wielopłaszczyznowa struktura organizacyjna firmy
  1. możliwość importu danych pracowników z programu Płatnik ZUS oraz innych systemów
  1. synchronizacja danych pracowników z SAP Business One
 • usystematyzowana struktura danych kadrowych
  1. przypomina o upływających terminach badań lekarskich i kursów bhp
 • historia zatrudnienia, kontrola wysługi lat
  1. poprawnie interpretuje i przelicza nakładające się okresy w historii zatrudnienia (okresy nauki, pracy i aktualnego zatrudnienia)
 • ewidencja umów o pracę i przeszeregowań
  1. kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń
  2. opisy stanowisk pracy wraz z zadaniami do wykonania
  3. uwzględnia drugi etat (zatrudnienie) w tej samej firmie
  4. obok umów o pracę ewidencjonuje zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń
 • ewidencja wyposażenia
  1. rozplanowanie przysługującego na danym stanowisku wyposażenia (np. odzież ochronna, środki czystości) oraz kontrola okresu jego użytkowania
 • ewidencja kar i nagród
 • planowanie i ewidencja szkoleń
  1. określenie wymaganych na danym stanowisku rodzajów szkoleń i terminów ich zaliczenia
  2. plan i szczegółowa ewidencja odbytych szkoleń
płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
rozliczanie czasu pracy
 • miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
  1. różne systemy czasu pracy zgodne z kodeksem pracy
  2. możliwość wprowadzania godzin wejścia i wyjścia
  3. zaawansowana interpretacja godzin wejścia i wyjścia na podstawie ustalonego harmonogramu pracy
  4. możliwość współpracy z systemami RCP (rejestracja czasu pracy) oraz z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (tachograf)
  5. wewnętrzny system RCP przez internet lub intranet
  6. kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym
 • ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
  1. możliwość ustalenia godzinowego harmonogramu rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów
  1. potrafi wyjaśnić wysokość automatycznie wprowadzonego limitu urlopu
  2. wnioski urlopowe przez internet lub intranet
 • karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
  1. potrafi wyjaśnić wysokość automatycznie naliczonego wynagrodzenia/zasiłku chorobowego wraz ze sposobem przeliczania (uzupełniania do pełnego miesiąca) podstaw chorobowego z 12 miesięcy
 • ewidencja kosztów z możliwością rozliczenia poszczególnych zleceń
  1. możliwość szczegółowego określenia kosztów bezpośrednio podczas wypełniania karty pracy
 • rozliczanie płacy akordowej
  1. możliwość rozliczania akordu bezpośrednio w karcie pracy
 • kompletne rozliczanie delegacji
  1. biblioteka tras z odległościami i czasami przejazdów
  2. szczegółowy rachunek kosztów podróży

powiększenie płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
naliczanie wynagrodzeń
 • modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
  1. umożliwia tworzenie wszystkich dodatkowych list płac
 • unikalny sposób określania składników płac zgodnie z regulaminem wynagradzania
  1. w prosty sposób umożliwia wprowadzenie i parametryzację nowego składnika wynagrodzeń
 • ewidencja list płac, możliwość tworzenia wielu list w miesiącu
  1. automatycznie nalicza trzynastki i wyrównania
 • czytelne wydruki list płac oraz pasków dla pracowników
  1. drukuje w elegancki i przejrzysty sposób wszystkie dokumenty z możliwością oszczędności tonera
  2. możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną
 • rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe)
  1. podczas naliczania wyjaśnia sposób wyliczenia wynagrodzenia za urlop (oraz ekwiwalentu)
 • naliczanie i ewidencja innych przychodów (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  1. w przejrzysty i czytelny sposób przelicza umowy-zlecenia podlegające składkom ZUS, z możliwością wypłaty w ratach
  2. podpowiedź kwoty brutto po podaniu oczekiwanego wynagrodzenia netto
 • rozliczanie pożyczek ratalnych i ewidencja potrąceń
  1. ewidencjonuje i przelicza salda dodatkowych potrąceń (spłaty pożyczek)
  2. kontroluje zajęcia komornicze (potrąca na liście, generuje przelewy, drukuje na świadectwie pracy)
 • ewidencja ekwiwalentów i ryczałtów
  1. pełne rozliczanie ryczałtu samochodowego wraz z wydrukiem oświadczenia o używaniu samochodu
 • kartoteki dochodów i wynagrodzeń
  1. prowadzi kartoteki dochodowe zgodne z obowiązującymi wzorami
 • oryginalny system kontroli naliczeń

przykładowe wydruki płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
ewidencja przelewów
 • wydruk i ewidencjonowanie bankowych poleceń przelewów z wynagrodzeń, potrąceń, podatków i składek ZUS
  1. ewidencjonuje automatycznie generowane przelewy z wynagrodzeń z możliwością ręcznego przygotowywania przelewów
 • współpraca z wieloma systemami bankowymi
  1. współpracuje z właściwym systemem bankowym

płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
deklaracje i raporty
 • wydruki miesięcznych i rocznych deklaracji PIT
 • generowanie i wydruki deklaracji i raportów ZUS
  1. nie wykazuje groszowych różnic w składkach ZUS dla pracownika, występującego na kilku listach w miesiącu (pomiędzy sumą składek naliczonych na listach, a składkami przeliczonymi na raporcie ZUS)
 • współpraca z programem Płatnik ZUS
  1. umożliwia bezpośrednie wywołanie programu Płatnik ZUS z zaimportowanymi danymi
 • zestawienia do NFZ
  1. współpraca z programem do elektronicznej wymiany danych z NFZ
 • współpraca z systemem SOD PFRON
  1. umożliwia automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań i wypełnianie formularzy INF-D, INF-D-P, INF-D-Z
 • informacje dla GUS
  1. szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-03 i Z-06


przykładowe wydruki płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
zestawienia i dokumenty
 • zbiorówki i zestawienia wg różnych kryteriów
  1. umożliwia przesyłanie zestawień pocztą elektroniczną
 • rozliczenia kosztów z podziałem na zakłady i zlecenia
  1. generuje skomplikowane zestawienie kosztów według wymaganych kryteriów (parametryzuje składniki wynagrodzeń pod kątem zestawienia kosztów wynagrodzeń)
 • dekrety księgowe
  1. automatyczne księgowanie do SAP Business One
  1. możliwość szczegółowej dekretacji kosztów wynagrodzeń według miejsca powstawania (konta grupy "5")
 • wzory standardowych druków: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia, wypowiedzenia, umowy-zlecenia, umowy o dzieło i inne
  1. w prosty sposób umożliwia na koniec roku seryjne wydruki kartoteki i deklaracji PIT bez uciążliwego przekładania kartek w drukarce
płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
dostępne wersje
 • wersje korporacyjne
  1. możliwość obsługi sieci firm o dowolnej formie prawnej
  2. możliwość importu danych firm z Programu Płatnika
 • wersje sieciowe
  1. architektura klient-serwer oparta na serwerze SQL, możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
płace,płacowy,kadry,kadrowy,zus,płatnik,płatnika
wymagania sprzętowe
 • procesor PENTIUM lub kompatybilny min. 1 GHz
 • system operacyjny Windows NT/2000/XP
 • min. 256 MB pamięci RAM
 • 90 MB wolnego miejsca na twardym dysku
 • stacja CD-ROM lub DVD-ROM
 • monitor i karta graficzna o rozdzielczości 1024x768
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (bezpłatna wersja MSDE do optymalnej pracy na pięciu stanowiskach jednocześnie) lub pełna wersja Microsoft SQL Server 2000
 • drukarka laserowa lub atramentowa

 

Artykuły pokrewne:

R2PłatnikPRO