R2Faktury

08.04.2008


 
to system  przeznaczony do obsługi sprzedaży i magazynu. Umożliwia szybkie wystawianie faktur oraz ich szczegółowe rozliczanie. Prowadzi magazyn i umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów magazynowych (PZ, MM, WZ, RW). Umożliwia rozliczanie płatności przy pomocy raportów kasowych i bankowych. Prowadzi rozrachunki z kontrahentami, pomaga w windykacji należności oraz ogranicza obrót z nierzetelnymi kontrahentami. Umożliwia szczegółową analizę prowadzonej działalności za pomocą rozbudowanych statystyk i definiowalnych zestawień. Sporządza, drukuje i eksportuje polecenia przelewów bankowych. Dzięki modułowej konstrukcji umożliwia dobre przystosowanie do specyfiki obsługiwanej firmy.

W ofercie znajduje się od 1999 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, natychmiastowym wdrożeniem oraz prostą i intuicyjną obsługą, którą mogą szybko opanować nawet początkujący użytkownicy komputerów. Większość operacji w programie można wykonać przy pomocy klawiatury, bez konieczności używania myszy.

Program sprawdza się najlepiej w małych i średnich firmach handlowych i usługowych.

MAGAZYN

 • powiększenie przyjęcia do magazynu PZ, korekty przyjęć
 • możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie do dostawcy, PW) i określania ich zawartości
 • wiele magazynów, przesunięcia MM
 • wydania WZ
 • kontrola stanów magazynowych (FIFO, LIFO, konkretna dostawa), ilości z dokładnością do 4 cyfr po przecinku
 • automatyczne WZ do faktury
 • obliczanie marży i zysku, rozliczanie sprzedaży w cenach nabycia
 • filtrowanie asortymentów wg bieżących stanów magazynowych
 • roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów
 • dowolna liczba PZ korygujących do jednego PZ
 • ewidencjonowanie płatności do faktury zakupu, dowolna liczba rat, różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
 • obsługa numerów seryjnych i kontraktów
 • możliwość pełnego dostosowania wyglądu wszystkich dokumentów do własnych potrzeb, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów PZ i WZ dla poszczególnych kontrahentów
 • wysyłanie WZ e-mailem w formacie HTML lub PDF (podobnie jak wszystkich innych wydruków)
FAKTURY
 • powiększenie wystawianie, drukowanie i ewidencjonowanie faktur VAT, faktur proforma, paragonów, rachunków i dokumentów korygujących
 • możliwość zdefiniowania dowolnych innych dokumentów (np. Zamówienie) i określania ich zawartości
 • automatyczne wystawianie powtarzających się co miesiąc faktur z możliwością seryjnego wydruku
 • automatyczna faktura do WZ
 • możliwość refakturowania opłat za np. energię elektryczną (ceny sprzedaży z dokładnością do 4 cyfr po przecinku)
 • możliwość umieszczenia na dokumentach elementów graficznych (logo firmy)
 • szczególne ułatwienia przy fakturowaniu usług:
  1. opis usługi może mieć dowolną długość
  2. powtarzającą się część opisu można wybierać z biblioteki asortymentów, a zmienną wpisywać bezpośrednio na fakturze
 • roczne lub miesięczne numerowanie dokumentów
 • dowolna liczba faktur korygujących do jednej faktury
 • rozbijanie płatności do faktury na dowolną liczbę rat
 • różne formy płatności (gotówka, przelew, czek, karta kredytowa, pobranie pocztowe, kompensata lub dowolne inne)
 • możliwość wyboru rachunku bankowego na jaki ma być dokonana zapłata za fakturę
 • obsługa numerów seryjnych
 • rozliczanie przedstawicieli handlowych
 • możliwość pełnego dostosowania wyglądu faktury do własnych potrzeb, łącznie z możliwością określenia specjalnych wzorów faktur dla poszczególnych kontrahentów
 • wysyłanie faktur e-mailem w formacie HTML lub PDF (podobnie jak wszystkich innych wydruków)
 • współpraca ze skanerem kodów kreskowych
 • obsługa drukarek fiskalnych (Posnet, Elzab i kompatybilne)
 • rejestr sprzedaży VAT
KASA/BANK
 • powiększenie raporty kasowe RK, dokumenty wpłaty KP i wypłaty KW, możliwość prowadzenia jednocześnie kilku kas, możliwość wprowadzenia kilku raportów w obrębie jednego dnia
 • raporty bankowe dla dowolnej liczby rachunków bankowych
 • automatyczne księgowanie wpłat na podstawie wystawionych faktur
 • automatyczne księgowanie wpłat i wypłat na podstawie rozrachunków z kontrahentem
NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
 • szybki dostęp do szczegółowej ewidencji rozrachunków z kontrahentem
 • windykacja należności
  • indywidualne lub globalne wystawianie przypomnień i wezwań do zapłaty wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • indywidualne lub globalne wystawianie not odsetkowych wraz z ich seryjnym wydrukiem
  • protokoły nieściągalności należności
 • możliwość nałożenia restrykcji na kontrahentów zalegających z płatnościami
 • informacja o zaleganiu w płatnościach w momencie wyboru kontrahenta na fakturę
 • zestawienia przeterminowanych płatności, lista dłużników i wierzycieli
 • kalkulator odsetkowy
powiększenie PRZELEWY
 • wydruk i ewidencjonowanie przelewów i dowodów wpłat
 • przelewy do ZUS i urzędu skarbowego
 • współpraca z wieloma systemami bankowymi
BIBLIOTEKA KONTRAHENTÓW
 • pełny zestaw danych o kontrahencie: telefony, e-mail, www, rachunek bankowy (do przelewów), warunki współpracy (forma i termin płatności, stały rabat) i inne
 • szybki dostęp do:
  • obrotów - czyli pozycji asortymentowych zakupionych przez tego (lub od tego) kontrahenta
  • rozrachunków - czyli faktur wystawionych temu kontrahentami (lub przez tego kontrahenta) i płatności za nie
  • windykacji - czyli wystawionych temu kontrahentowi przypomnień, wezwań oraz not odsetkowych
 • informacja o restrykcjach związanych z zaległościami w płatnościach
 • grupowanie kontrahentów wg województw i innych kryteriów
BIBLIOTEKA ASORTYMENTÓW
 • powiększenie możliwość wpisywania długich, opisowych nazw asortymentów
 • trzy różne ceny sprzedaży z dokładnością do 2 lub 4 cyfr po przecinku
 • określanie cen sprzedaży na podstawie marży w stosunku do ceny nabycia lub ceny ewidencyjnej
 • grupy i kategorie asortymentowe przydatne do zestawień
 • waga jednostkowa
 • strona www z opisem asortymentu
DOWOLNE ZESTAWIENIA
 • szybki dostęp do statystyki na dowolny dzień: sprzedaż, stan kasy, należności i zobowiązania z podziałem na okresy, porównanie sprzedaży z analogicznym okresem poprzedniego roku, procentowy wzrost sprzedaży, wykresy
 • kilkadziesiąt gotowych zestawień sprzedaży i zakupów
 • możliwość stworzenia gotowych zestawień na bazie zapytań SQL
 • rozbudowany mechanizm analizy danych - w prosty sposób można wyselekcjonować dowolne pozycje (np. faktury, asortymenty, kontrahentów) spełniające zadane kryteria
powiększenie DODATKOWE ZALETY
 • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows (98, Me, NT, 2000, XP, Vista)
 • możliwość automatycznego pobierania aktualizacji programu i przesyłania wszystkich wydruków przez internet
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły (księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów (ryczałt), pełna księgowość (fk), płace-kadry)
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon, internet i w siedzibie użytkownika
 • praca w sieci z możliwością nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość obsługi wielu firm w jednym programie