R2Środki

26.06.2008

to program przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi. Dzięki przemyślanej strukturze zapewnia natychmiastowy dostęp do pełnej informacji o składnikach majątku trwałego oraz wartościach niematerialnych i prawnych. Dzięki możliwości parametryzacji łatwo przystosowuje się do systemu amortyzacji stosowanego w danej firmie. Automatyzuje proces dokonywania odpisów amortyzacyjnych i odpowiedniego księgowania.

 

to propozycja dla wymagających użytkowników, którzy na prowadzenie szczegółowej ewidencji i prawidłowe rozliczanie amortyzacji środków, mogą poświęcić tylko niewielką ilość swojego cennego czasu.

 

W naszej ofercie program znajduje się od 2005 roku. Charakteryzuje się stosunkowo niską ceną, dopasowaną do wielkości firmy, szybkim wdrożeniem i prostą parametryzacją.

są przystosowane do wszystkich rodzajów księgowości (pełna księgowość, księga przychodów i rozchodów, ryczałt). M.in. dzięki temu program sprawdza się bardzo dobrze w biurach rachunkowych, gdzie umożliwia rozliczanie różnorodnych firm przy zachowaniu tego samego interfejsu i przyzwyczajeń użytkownika.

 

 

powiększenie Ewidencja środków trwałych

 • ewidencja środków trwałych, środków o niskiej wartości oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • ewidencja przeprowadzonych operacji
  • wszystkie niezbędne operacje: przyjęcie, zmiana lokalizacji, zmiana osoby odpowiedzialnej, modernizacja, przeszacowanie, korekta, likwidacja, sprzedaż, przekazanie wraz z wydrukiem dokumentów OT, MT, LT, PT, WT i innych
  • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży związanych z daną operacją
 • ewidencja dokumentów zakupu i sprzedaży
 • ewidencja części składowych
  • charakterystyka, dane fabryczne, dostawca, serwis, producent, dokumenty zakupu i sprzedaży
 • pełna i aktualna Klasyfikacja Środków Trwałych powiększenie
  • pełna klasyfikacja zawierająca szczegółowe opisy poszczególnych pozycji
  • aktualizowana automatycznie przez internet
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
  • ewidencja zmian dzięki odpowiednim operacjom
 • możliwość podziału na grupy (inne niż podział wg KŚT)
 • oddzielna amortyzacja bilansowa i podatkowa
  • możliwość wyboru środków, dla których ma być prowadzona oddzielna amortyzacja
  • niezależny plan amortyzacji i ewidencja odpisów dla obu rodzajów amortyzacji
 • generowanie planu amortyzacji
  • standardowe metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, przyśpieszona 30%
  • możliwość ręcznej modyfikacji planu
  • różna częstotliwość amortyzacji: miesięczna, kwartalna, roczna
  • automatyczne przystosowywanie planu do przeprowadzonych operacji
 • automatyczne naliczanie odpisów dla środka lub grupy środków powiększenie
  • ewidencja odpisów za cały okres użytkowania środka
 • automatyczne generowanie dekretów księgowych
  • schemat księgowania z określeniem kont dla grup lub pojedyńczych środków
  • koszty wg miejsca powstawania
  • dla firm prowadzących księgę przychodów generowane są dowody wewnętrzne
 • szybka selekcja środków wg różnych kryteriów
  • wg statusu: przygotowywany, przyjęty, użytkowany, nieużytkowany (z możliwością wybrania okresu)
  • inne kryteria: KŚT, grupa, lokalizacja, osoby odpowiedzialna
 • wydruk karty środka trwałego, ewidencji i wykazu środków
  • wydruki spełniające wymogi w zakresie pełnej księgowości, księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtowej ewidencji przychodów
 • wydruk planu amortyzacji i tabeli amortyzacyjnej
  • wydruk wszystkich kolumn tabeli na jednej kartce formatu A4
  • możliwość wydruku tabeli i innych zestawień za poprzednie lata
 • dowolne zestawienia wg różnych kryteriów
 • rozbudowana biblioteka kontrahentów
  • pełne dane (adres, telefon, e-mail) producentów, dostawców i firm świadczących serwis
powiększenieEwidencja wyposażenia
 • ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy
  • pełna specyfikacja (np. dostawca, producent, serwis, charakterystyka, dane fabryczne)
 • możliwość określenia osoby odpowiedzialnej i lokalizacji
 • dokumenty zakupu i sprzedaży
 • wydruk ewidencji wyposażenia
Dodatkowe zalety systemu
 • wersja dla biura rachunkowego
  • możliwość obsługi wielu podmiotów o różnej formie prawnej
  • kontrola wprowadzania i poprawiania danych przez różnych użytkowników
  • możliwość przesyłania wszystkich wydruków pocztą internetową
 • wersja sieciowa
  • praca w dowolnej sieci w środowisku Windows 98, Me, NT, 2000, XP
  • możliwość nadania haseł i uprawnień poszczególnym użytkownikom
 • możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe moduły
  • ujednolicone standardy pracy w module do fakturowania i systemie płacowo-kadrowym
 • zgodność z aktualnymi przepisami oraz pewność otrzymania nowej wersji uwzględniającej ich zmiany
 • wewnętrzna pomoc kontekstowa oraz porady techniczne przez telefon i w siedzibie użytkownika
 • aktualizacja programu i serwisowanie danych przez internet